Anàlisi accelerat d’estabilitat, predicció de shelf life i distribució de mida de partícula per a I+D/processos/qualitat

LUMiSizer

LUMiFuge

LUMiReader PSA

Lumireader X-Ray

Mesurament de resistència de materials, recobriments, compòsits i adhesius

LUMiFrac

Equips per a assajos clínics i in vitro d’eficàcia sobre la pell

Eritema, melanina i color

Hidratació d’estrat corni

Hidratació d’epidermis

Pèrdua transepidèrmica (TEWL)

Hidratació de dermis

Sebum

Elasticitat

Brillantor

Fibrosi

Homogeneïtzadors en medis liquids per a processos industrials i de laboratori

Homogeneïtzadors d’ultrasons